v/ Vendsyssel Historiske Museum

at opleve bier sammen

Bilauget i Mosbjerg

Vores honning er samlet af bierne i Bilaugets bigård i Mosbjerg. Honningen er koldrørt og indeholder derfor fortsat en række værdifulde indholdsstoffer, herunder mineraler, enzymer og aromastoffer. Honningen bør opbevares tørt, mørkt og køligt.

Tilholdsstedet er bigården i Landskabs- og Landbrugsmuseet Mosbjerg, som hører til Vendsyssel Historiske Museum.

Bilauget i Mosbjerg blev grundlagt d. 10.12.1988. Vi har ca. 50 medlemmer og hilser gerne nysgerrige og biavler velkommen.

Et helårs medlemskab i Bilauget koster 375 DKK for A-medlemmer. Deraf er 325 DKK medlemsbidrag til hovedforeningen “Danske Biavlers Landsforening” og 50 DKK medlemsbidrag til Bilauget. Man kan melde et andet medlem af sin husstand med ind i Bilauget til 100 DKK, det vi kalder for et B-medlemskab.

Hvad får du for pengene. Som A-medlem modtager du månedsbladet fra hovedforeningen og må deltage i hovedforeningens generalforsamling. Som A- og som B-medlem må man deltage i alle Bilaugets aktiviteter (generalforsamling, arbejdsaften, slyngedag og udflugt), har adgang til vores nyhedsmail og Facebook-gruppe. Ny tilmelding sker ved henvendelse til kasserern, genindmelding annonceres i medlemsbladet, per email og på Facebook og sker altid til november året før.

Bestyrelsen:

Oldermand:Mie Tanggaard
oldermand@bilauget-mosbjerg.dk
Underoldermand:Per Halskov
Materialeansvarlig:Lene Sønderby Johansen
Materialeansvarlig:Carsten Schmidt Jensen
Kasserer + Hjemmesideadmin:Carina Levermann
info@bilauget-mosbjerg.dk
Bestyrelsen efter generalforsamlingen september 2020