v/ Vendsyssel Historiske Museum

at opleve bier sammen

Årets gang

Forår:

Foråret starter når stikkelsbærbusken blomstrer. Så må man godt se til bierne igen.

Vi starter med det lille forårseftersyn, hvor bierne tilses og undersøges for sygdom og foder.

Derefter går der et par uger igen, indtil der kommer mere gang i floraen og rapsen f.eks. går i blomst. Vi kan komme til det store forårseftersyn, som vi har beskrevet i følgende artikel:

Familierne kommer nu godt i gang og det bliver nødvendigt at se til dem hver uge. Vi skal give dem plads ved at tilsætte rammer, vi skal begynde med bekæmpelse af varroa og vi kan sætte honningmagasiner på de store familier.